top of page

Svenska magasinet i Spanien
Vi börjar det nya året med en artikel om vårt projekt som publicerades

i tidningen Svenska magasinet. Vår målsättning är att detta år ska bli

ett bra 2023 för alla och

genom vår verksamhet kunna bidra till att många får möjlighet till en

bättre livskvalitet.


Vid pennan

Martha

Verksamhetschef

bottom of page